В края на декември бързите кредити се увеличават с 22,5% на годишна база и достигат 1,754 млрд. лева

Вземанията на дружествата за бързи кредити растат за осмо поредно тримесечие

В края на декември потребителските кредити се увеличават с 22,5% на годишна база и достигат 1,754 млрд. лева

Осем поредни тримесечия се увеличават вземанията на дружествата, специализирани в отпускане на бързи кредити, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

През първото тримесечие на 2015 година те са били 1,996 млрд. лева, като достигат 2,479 млрд. лева в края на четвъртото тримесечие на миналата година (2,7% от БВП).

Увеличението на годишна база спрямо края на четвъртото тримесечие на 2015 г. е 14,8% (319,2 млн. лева), а в сравнение с края на септември миналата година ръстът е 2,5% (59,4 млн. лева), отчитат още от централната банка.

Размерът на необслужваните бързи кредити намалява с 13% на годишна база (60,8 млн. лева), като в края на декември 2016 година е 407,9 млн. лева. В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. спадът при лошите бързи заеми е 4,4% (18,6 млн. лева).

Според статистиката българите най-често взимат кредити със срок над пет години, затова те преобладават в матуритетната структура. В  края на декември 2016 г. тези заеми са 884,4 млн. лева, като се увеличават с 30,8% (208,4 млн. лв.) на годишна база.  В сравнение с края на септември 2016 г. увеличението е 3,7% (31,5 млн. лева).

Относителният дял на тези заеми в общия размер на вземанията по кредити нараства от 31,3% в края на декември 2015 г. до 35,7% в края на същия месец на миналата година.

В края на четвъртото тримесечие на 2016 г. вземанията по кредити с матуритет над една до пет години са 727,6 млн. лева, като на годишна база увеличението е 13,6% (87,2 млн. лв.), а в сравнение с края на третото тримесечие на 2016 г. – 4,4% или 31 млн. лева.

Вземанията по кредити с матуритет до една година са 459,6 млн. лева в края на декември 2016 г., като отбелязват 22,4% (84,3 млн. лева) годишен ръст. Увеличението при едногодишните заеми между третото и четвъртото тримесечие на миналата година е 3,5% (15,5 млн. лв.).

Виж цялата статия: http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/vzemaniiata-na-drujestvata-za-byrzi-krediti-rastat-za-osmo-poredno-trimesechie-234156/