Кредит срещу обезпечение

Търсите кредит с обезпечение? Обезпечените заеми са тези, за които е необходима гаранция за получаване на кредита.
Клиентът се съгласява да заложи актив висока стойност, който става собственост на банката, ако парите не бъдат изплатени или вноските не бъдат погасени навреме. Обезпечението се нарича още гаранция или залог.
 


Кредит срещу обезпечение

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >


Има няколко вида такива заеми. Най-често срещаният такъв заем е Ипотечен, при които клиентът залага жилище или друг недвижим имот. При него на банката се предоставя за обезпечение ипотека на недвижимия имот, като не е задължително той да бъде собственост на лицето, кандидатстващо за заема. Обикновено това е Жилищен кредит и може недвижимия имот да принадлежи и на съдлъжник или дори на трета страна (наричана в този случай поръчител на недвижими имоти). Съдлъжниците или поръчителите не са длъжни да бъдат свързани родствено с кандидата.
Ако заемът не бъде изплатен по договора, може да се стигне до възбрана. Залогът за недвижим имот се продава чрез търг и парите отиват в сметката на банката. Ако получената стойност е по-висока от непогасения дълг, клиентът ще получи разликата. В противен случай той остава длъжник на банката за липсващата сума и другите му активи могат да бъдат поставени под възбрана.
Напоследък коренно се променят правилата на вътрешния пазар. В резултат на финансовата криза и срива на цените на недвижимите имоти много българи станаха длъжници на банките, като в много случаи обезпечението вече е изпълнено, без да покрива изцяло дълга. Законът предвижда възможност хората да прехвърлят собствеността върху имота, получен чрез ипотечен кредит, на банката и по този начин да разрешат спора.
 
Друг вид кредит е този, гарантиран с Автомобил (кола), вариант на който е лизинговият договор. Съществуват обаче и други възможни гаранции за заем: могат да се залагат различни други обекти с висока стойност, като колекции на произведения на изкуството или различно оборудване. Отделна категория са така наречените движими ипотеки, при които обезпечението се състои от суми от сметки, акции и облигации или вземания върху други бъдещи доходи.
Съществува и кредит с обезпечение депозит. Депозитът на кредитополучателя действа като гаранция за връщането на средствата. Депозитът и кредитът обикновено са в една валута. Това е вид кредит с финансово обезпечение и ще представлява интерес за клиенти, които имат депозит в същата банка.
В някои случаи, гаранцията не е достатъчна за отпускане на заема и се изискват допълнителни условия.Това могат да бъдат минималната възраст (от 18 години) и максималната, минимален месечен доход или период на трудов стаж.
Стойността и периодът на изплащане на обезпечен заем се различават при различните институции, но обикновено са големи и средносрочни или дългосрочни. Гарантирани заеми се предлагат както от банки, така и от небанкови финансови институции. Минималната стойност започва от няколко хиляди евро и може да достигне стотици хиляди. Гаранцията значително намалява риска на кредитиращата институция, така че лихвените проценти обикновено са най-благоприятни.
Ако имате нужда от малка сума за кратък период, е по-лесно да кандидатствате за необезпечени заеми без гаранции. Ако имате нужда от много пари в дългосрочен план, за важна инвестиция или покупка, обезпеченият кредит е най-доброто решение.

Бързи кредити за пенсионери

От всеки от нас зависи как да излезе от неприятна финансова ситуация. Някой взема назаем пари от банкови или небанкови институции, а друг се опитва да намали месечните разходи и понякога цялата ситуация се решава с втора работа. В този пост ще разгледаме бързите заеми за пенсионери, за които тези въпроси също важат.
 

Кредит за пенсионери

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >

На кредитния пазар у нас функционират десетки кредитни компании, които отпускат бързи онлайн кредити на всички групи от населението. Повечето доставчици на бързи кредити обръщат внимание на факта, че заем трябва да се взема само когато това е наистина необходимо и когато имате пълната увереност, че той може да бъде изплатен навреме.

Понастоящем няма изключение тази финансова помощ да не е популярна и сред пенсионерите. Никъде не се посочва, че единствените хора, кандидатстващи за заем трябва да бъдат тези с по-ниска заплата, студенти, безработни или жени в отпуск по майчинство, изключвайки групата на пенсионерите. Настоящата икономическа ситуация е много трудна за редица хора, за съжаление, включително и за пенсионерите. И така, по всичко личи, че за в бъдеще също ще се наблюдава търсенето на заеми за пенсионери.

 

Как и къде да намеря повече информация?

Как да получите най-подходящия заем за хора в пенсионна възраст? В днешните трудни икономически времена е нормално възрастните хора да с нуждаят от парична помощ. Повечето от тях обаче не умеят да използват добре компютрите и по този начин не могат да използват информацията в интернет така, както младите хора. Това означава, че за пенсионерите е предизвикателството получаването на заем.

Те обаче могат да се обърнат за помощ към свои близки, които да ги придружават в комуникацията с кредиторите.

Пенсионерите трябва да бъдат внимателни, защото има редица финансови институции, които се опитват да се възползват от ограничените познания на възрастните хора за финансовия сегмент. Това означава, че обикновено пенсионерите не са добре информирани и всъщност могат да са изненадани при какви условия е сключен договора и за какви клаузи са поели отговорност, поставяйки подписа си.

Ето защо, преди да сключат споразумение за кредит, те трябва да се уверят, че са  достатъчно добре информирани не само за самата услуга, но и за доставчика на заема. Разбира се, никой не иска да сключи неблагоприятно търговско споразумение, въз основа на което да плаща изкуствено високи лихви по заема дълго време.

Ако не сте сигурни в нещо, консултирайте се с независим финансов съветник, който в крайна сметка ще ви предостави услуга, съобразена с вашите нужди

Нови фирми за бързи кредити

Кои са най-нови фирми за бързи кредити

Кои са най-нови фирми за бързи кредити?

 

По принцип новите кредитни дружества разбират неотложността от получаването на парите спешно на кандидатите и в повечето случаи им позволяват да получат парите бързо в рамките на максимум 24 часа. В тези модерни времена е лесно и бързо да получите достъп до такива кредити от вашия дом онлайн.

Read more

Как да проверя къде имам кредит?

Как да проверя къде имам кредит

Как мога да проверя дали имам задължения

Как да разбера дали имам кредит на мое име 
Ако някога сте имали проблеми с банкови кредити, със сигурност сте чували за Централния кредитен регистър. За съжаление, често откриваме тази институция твърде късно, когато единственият оставащ вариант на финансиране са кредитните компании, които отпускат заеми за погасяване на просрочени или необслужвани задължения.
Централният кредитен регистър е структура, формирана от банките за защита на техните финансови операции. Подобни институции съществуват от дълго време в развитите страни, но нашите банки са преминали през много неприятни преживявания, преди да обединят силите си.

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >

Какво представлява ЦКР?

Как да проверя къде имам кредитПо време на бурните времена на 90-те години бяха възможни всякакви финансови измами. Тъй като банките не обменяха никакви данни между тях, нарушителят би могъл да заблуди няколко кредитни институции едновременно без никакъв проблем. Злоупотребите от тези години доведоха до множество фалити. Банките осъзнаха необходимостта от обща база данни, в която да съхраняват информация за клиентите.
Централният кредитен регистър е създаден от Българската народна банка като той поддържа електронна база данни. В него са регистрирани всички финансови организации, които отпускат кредити, легитимно присъстващи на българския пазар.

Как работи ЦКР?

Всяка финансова институция може да се регистрира – не само банковите, но и небанковите институции, застрахователни компании и консултанти. Основният принцип на дейността на ЦКР е да поддържа информационната система чрез организирана база от данни за клиентите, така че всеки кредитор да има лесен достъп до цялата информация. Тези данни се съхраняват за срок от пет години.
В момента в ЦКР фигурират имената на всички хора, които по един или друг начин са използвали кредитни услуги от финансови институции и в тази база данни може да се провери почти целия обем на финансовата информация за пазара. От самото си създаване институцията създава и поддържа данните за кредитните доклади.

Пари на заем веднага

Търсите пари на заем веднага от доказана и сигурна компания?

Какво трябва да знаете за вашите възможности да получите пари на заем? Когато спешно се нуждаете от пари, но вашите близки не могат да ви заемат, ваш надежден партньор са фирмите за бързи кредити. Най-общо казано пари на заем може да ви бъдат отпуснати от кредитните компании у нас. Може да получите бърз онлайн кредит от небанкова финансова институция. Тези небанкови финансови продукти напоследък стават все по-популярни.КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >

Какво е бърз кредит? Бързият кредит е идеалното решение, когато имаме непредвиден разход или спешен случай. Може да се използва и за финансиране на личен проект като подобряване на дома, финансиране на събитие, финансиране на проучвания или закупуване на имот. Максималната получена сума варира в различните институции.
Какви са условията за получаване на бърз кредит? Заявлението за получаване на бърз кредит може да бъде попълнено и изпратено онлайн, заедно с другите необходими подкрепящи документи. Можете да получите благоприятен отговор на вашата заявка само за няколко часа. Условията, които трябва да отговаряте са минимални – да сте над 18 години, да имате стабилен доход и банкова сметка и да докажете, че сте румънски гражданин със стабилно местожителство в Румъния. След одобрението на кредита парите ще бъдат преведени по сметката ви възможно най-скоро.

Какви са предимствата на бързия кредит? Този вид кредит работи 100% онлайн, оттук и името на бързия кредит. За да намерите най-добрата оферта е възможно да направите безплатни онлайн симулации и да сравните различните оферти на организациите, които предлагат този вид кредит. Използването на тези сравнители е 100% безплатно и ви позволява да изберете най-изгодното и интересно предложение на пазара. Предимството на този кредит се дава на неговата скорост, в рамките на 48 часа след изпращане на искането за парите в сметката, което е много добро за човек, който се нуждае от спешни пари. Бенефициентът може незабавно да използва получените пари, без никакви проблеми.

Някои небанкови финансови институции представят бързи кредити като най-подходящото предложение за хора в затруднено положение. Трябва да използвате симулаторите или кредитния сравнител, за да сте сигурни, че правите най-добрия избор. За да се възползвате от най-добрите оферти на пазара и ниска лихва, препоръчваме да използвате тези инструменти.

Документите, необходими за получаване на бърз кредит, са минимални – копие от документа за самоличност, доказателство за доходите и банкова сметка. С минимум документи можете да получите желаната сума, когато се нуждаете спешно от пари, но нямате друго решение. Кандидатствайте за бърз кредит сега.

Пари на заем

Още по темата:

  • Пари на заем от човек
  • Пари на заем без трудов договор

Кредити сравнение

Търсите сравнение на кредити

Как да направим сравнението на кредити бързо и лесно?Намирането на финансиране за вашите лични проекти или решаването на финансова спешна ситуация се превърна в нещо обичайно. Интернет в момента е мястото, където се осъществяват повечето бизнес услуги. Има цяла гама от кредити – кредити за лични нужди, кредити за недвижими имоти, автокредити, бързи кредити и други. Избирането на един от тях понякога не е лесна задача. Освен това ние не сме финансови експерти, за да знаем от какво да се ръководим в търсенето.

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >

В зависимост от проекта, трябва да изберете най-подходящата форма за финансиране, адаптирана към вашето финансово състояние и вашите нужди, като същевременно се възползвате от най-ниската лихва. Трябва да сте наясно, че заемът трябва да бъде погасен. Избягвайте ситуация на свръхзадлъжнялост само защото сте избрали прекалено голяма сума, която надвишава способността ви за погасяване. Сравнението на кредитите е задължително, защото то ви помага да избегнете всякакъв вид проблеми. В допълнение, вие ще си гарантирате, че избирате заем, който отговаря на вашите финансови нужди.
Определете бърз онлайн кредит с най-ниска лихва с електронен калкулатор. С помощта на бърз, онлайн сравнителен кредит ще можете по-лесно да определите коя оферта е най-подходяща за вас и да се възползвате от най-добрата лихва лесно, бързо и безплатно.

Как работи онлайн сравнителят (калкулаторът) за кредити? За да се възползвате възможно най-бързо от необходимата сума пари, кредитният сравнител действа като филтър. Трябва да попълните някои данни като например лична информация – исканата сума, месечна сума, която ще изплащате, продължителността на заема и проекта, за който имате нужда от съответната сума. Сравнителят на заеми ще намери отговор след анализ на множеството предложения на пазара. Той ще ви покаже само офертите, които отговарят на критериите ви за търсене и ще ви насочи към най-добрите възможни условия. По този начин ще получите надеждни и бързи резултати.

Кредити сравнение

Кредит без превод на работна заплата

 

Какво представлява кредита без превод на работна заплата?
бързи кредитиЧрез заем без превод на работн заплата можете да покриете нуждите си за кратък период от време. Можете да получите минимална сума от няколко стотин до няколко хилядилева само въз основа на лична карта, без удостоверение за заплата или купища документи. Заетата сума пари се възстановява за минимален период, който бъде договорен по време на сключване на споразумението за заем. Използвайте получената сума в зависимост от вашите нужди, без да давате обяснение как ще харчите парите.

 

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >

 
Какви са условията, които трябва да изпълнявате, за да получите заем без сертификат за заплата?

Трябва да имате минимална възраст от 18 години и максимална възраст до 75 години, като тези данни може да варират в различните кредитни компании. Приемат се доходи от различни видове източници, а не само от заплата, както е при банковите заеми. В това число, кредитните компании приемат за приемливи доходите от заплата, пенсия, издръжка, наем или доход от авторско право.

Получената сума може да бъде възстановена във всеки офис на институцията, в която сте кандидатствали за кредит или чрез интернет банкиране.

 

Какви са документите, необходими за получаване на заем без сертификат за заплата?

– Ако може да докажете, че получавате заплата, няма да има нужда от доказване на доходите, за да се възползвате от този вид кредит. Тогава личната карта е достатъчна;

– Има ситуации, при които консултантите на небанковите финансови институции могат да ви помолят за доказателство за доход, ако вашите доходи не могат да бъдат потвърдени;

– Може да изискат от вас да представите декларация от работодателя относно доходите, получени през последните 12 месеца, но това изискване е само в специални случаи;

Максималната допустима възраст за кредита без превод на работна заплата е 70 години, ако кандидатът получи пенсионни доходи към момента на достъп до този вид кредит.

 

кредити

EasyCredit
Направи онлайн запитване за кредит сега
Подходящ и за лица без доказан доход!
ГЛП: 40% | ГПР: 49%

 

 

Кредит с фиксирана лихва

Кредит с фиксирана лихва за целия период

бързи кредитиСъществуват два вида кредити по отношение на това дали лихвата да бъде фиксирана или намаляваща.

При заема с равни (анюитетни) вноски лихвите в началото са по-голям мдял от месечната вноска за сметка на погасяването на главницата и в бъдеще съотношението се изменя пропорционално. По този начин месечната вноска се запазва непроменена. В този случай в края на погасителния период, потребителите се оказва, че са платили по-висок краен размер на кредитора поради по-високия размер на лихвите. Въпреки това, с този вид кредит, те си гарантират сигурността, че през всички месеци цената на вноската е постоянна, няма риск да се промени или да поскъпне и това им осигурява спокойствие.
При вторият вид кредит, известен още като кредит на намаляваща вноска в началото на срока на изплащане вноските всеки месец са с по-голям размер, който намалява пропорционално и всеки месец се покрива една и съща сума от главницата. В този случай накрая потребителите изплащат заема с по-ниска цена, благодарение на по-ниския размер на месечните лихви. В случай, че по-големите вноски в началото не ви притесняват особено, изберете този вариант.

В повечето случаи банковите дружества нямат по-различни условия към потребители, които искат да изтеглят кредит с намаляващи вноски. Единственото нещо, което проверяват е, дали доходът ви е достатъчно висок, за да плащате началните вноски без проблеми. Добре е да знаете и че при закупуване на жилище има и други разходи.

Ипотечните заеми с намаляващи вноски са по-малко популярни и съставляват изключително малък дял от кредитния портфейл на банките. По-голямата част от хората предпочитат на заемите с равни вноски. Това произхожда от особеностите на  заемите с намаляващи вноски, при които хората плащат в началото значително по-високи суми, които са непосилни за голяма част от хората, тъй като след закупуване на нов дом потребителите имат допълнителни разходи за ремонти и мебели. Това е още един аргумент за това защо гражданите предпочитат заемите с анюитетни вноски.Ипотечен кредит с фиксирана лихва

 

Ипотечен кредит с фиксирана лихва за целия период

Кредит с фиксирана лихва за потребителите означава често пъти по-голяма сигурност. Но дали това наистина е така? Когато взимате потребителски или ипотечен кредит с фиксирана лихва, получавате лихва с еднакъв размер. Но често пъти тя е за определен срок от време. Тези кредити понякога могат и да не са толкова изгодни.КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >

Както споменахме сигурността за потребителя е основния фактор, когато искат кредит с фиксирана лихва. Така вие може да продължите да си направите лесна сметка какво дължите в бъдеще. Но трябва да знаете, че фиксираната лихва няма да бъде за целия период по кредита. И все пак е по-добре да знаете за какви месечни вноски става въпрос всеки месец, така ще имате преимущество и ще се справите по-добре с погасяването на кредита.

Това е добрата страна. Лошото е че след време, ако се подобрят финансовите условия и има някакви благоприятни стечения на обстоятелствата, то вашата лихва няма как да се промени и съответно кредита да стане по-евтин. Просто лихвата си остава фиксирана, от което вие можете да загубите пари.

Това какъв точно кредит да изберете си зависи от вас. Знаете обаче че фиксираните лихви почти никога не са за целия период на кредита. Освен за тези кредити, които имат много малки срокове за погасяване, до 15 години. Струва си също кредит с фиксирана лихва, ако сте решили предсрочно да погасите кредита. Тогава кредита ще работи за вас. Не си струва обаче кредит с фиксирана лихва за някакъв период от време. Често пъти тези срокове са много кратки. Представете си, че вземете кредит за 25 години, от които имате фиксирана лихва за срок само от три години. След тези три години обаче лихвата ще нарасне значително, а това ще оскъпи кредита.

Някои компании за кредити наистина предлагат фиксирани лихви за целия период. Тази фиксирана лихва обаче най-вероятно ще бъде твърде висока. Изводът е, че кредит фиксирана лихва може да бъде изгоден или не, в зависимост от условията.

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >