Кредит без превод на работна заплата

 

Какво представлява кредита без превод на работна заплата?
бързи кредитиЧрез заем без превод на работн заплата можете да покриете нуждите си за кратък период от време. Можете да получите минимална сума от няколко стотин до няколко хилядилева само въз основа на лична карта, без удостоверение за заплата или купища документи. Заетата сума пари се възстановява за минимален период, който бъде договорен по време на сключване на споразумението за заем. Използвайте получената сума в зависимост от вашите нужди, без да давате обяснение как ще харчите парите.

 

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >

 
Какви са условията, които трябва да изпълнявате, за да получите заем без сертификат за заплата?

Трябва да имате минимална възраст от 18 години и максимална възраст до 75 години, като тези данни може да варират в различните кредитни компании. Приемат се доходи от различни видове източници, а не само от заплата, както е при банковите заеми. В това число, кредитните компании приемат за приемливи доходите от заплата, пенсия, издръжка, наем или доход от авторско право.

Получената сума може да бъде възстановена във всеки офис на институцията, в която сте кандидатствали за кредит или чрез интернет банкиране.

 

Какви са документите, необходими за получаване на заем без сертификат за заплата?

– Ако може да докажете, че получавате заплата, няма да има нужда от доказване на доходите, за да се възползвате от този вид кредит. Тогава личната карта е достатъчна;

– Има ситуации, при които консултантите на небанковите финансови институции могат да ви помолят за доказателство за доход, ако вашите доходи не могат да бъдат потвърдени;

– Може да изискат от вас да представите декларация от работодателя относно доходите, получени през последните 12 месеца, но това изискване е само в специални случаи;

Максималната допустима възраст за кредита без превод на работна заплата е 70 години, ако кандидатът получи пенсионни доходи към момента на достъп до този вид кредит.

 

кредити