Кредити при развод

Какво се случва с кредит при развод?

Понякога живота е странно нещо и хората се развеждат. Ако обаче преди това сте  взели заем от банка или от фирма за кредити може да се чудите какво ще се случи с кредита. Кой ще го погасява след разтрогването  на брака. В тази статия ще се опитаме да обясним как точно се случват нещата, когато хората са принудени да преустановят взаимоотношенията си, за да се разберат.

България има семеен кодекс, по който се регламентира  различните варианти при развод. И как точно се уреждат взаимоотношенията между съпрузите за имуществото.

В първия случай съпрузите могат да си поделят някаква част от взетия кредит. Тук говорим за разделно отношение, което е регламентирано. Но този вариант в България се използва семейният кодекс.

Брачното споразумение е другата опция, която имате. Там може предварително да бъде уговорено всичко при евентуален развод какво да се случи. То се заверява при нотариус, за да е валидно. И при двата варианта мъжа и жената могат да си разделят правата по натрупаните задължения. Било то за финанси или за някакъв недвижим имот.

Съпружеска имуществена отговорност – това е третият вариант, при който правата се поделят по равно между мъжът и жената в семейството. Всичко което се е придобило по време на брака се разделя по равно, то автоматично става собственост и на двамата.

Как точно се уреждат тези отношения в нашата държава. Най-много са тези който трябва да  прибягват до третият вариант. Рядко има предварителни брачни споразумения, както и такива случаи при които задълженията седят по равно.

Понякога семейството е сключило брак още по време на кредита и след това се получават обърквания от финансов тип, както за тези които са взели кредита така и за институцията, която го е отпуснала. Още по-сложно става когато кредита е за много голям период от време.

Винаги е добре да направите една консултация с нотариус или специалист когато сте тръгнали да се развеждате да изплащате кредит. Това е много важно при уреждане на финансовите взаимоотношения между мъжа и жената.