Кредити за студенти

Кредити за студенти задочно обучение или редовно обучение без поръчител

Търсите кредита да си платите семестъра или кредити за студентски бригади?

Всички банки отпускат кредити на студенти, независимо дали обучението ще бъде в България или в чужбина. Обикновено младите хора теглят кредити за да финансират своето образование, особено когато родителите им нямат възможност за това.

Друга причина може да бъде поради финансирането им за заминаване на студентска бригада в чужбина. Поради каквато и причина да желаете да теглите студентски кредит, вие трябва да бъдете запознати с условията, при които банките отпускат подобни кредити и дали е възможно да изпълните тези условия. Ако вие желаете да теглите кредит за вашето обучение трябва да знаете, че по-голямата от банките у нас отпускат такива кредити. Независимо дали искате да учите у нас или в чужбина.

Кредити за студенти

Друг вид кредит, който банките отпускат е за студентите, които желаят да отидат на бригада в чужбина или да карат там своите стажове. По-често теглените кредити са за отиване на бригада, защото тогава студентите работят обикновено през лятото три-четири месеца, през което време успяват да заработят достатъчно средства за да могат, когато се върнат да върнат своя заем и да им останат пари.

За да получите студентски кредит трябва да сте навършили 18 години и да не сте по-възрастен от 35 години. Ако желаете да отидете на бригада в чужбина, то предварително трябва да сключите договор с фирма посредник. Необходимо е и този договор да бъде одобрен, защото при кандидатстване за кредита вие трябва да го представите пред банката. Едва тогава ще очаквате да ви бъде отпусната сума от около 6 – 7 хиляди лева.

Ако ви е необходим кредит, с който да финансирате своето обучение, независимо дали то е в България или в чужбина, задължително трябва да бъдете редовен студент, а не задочник. Обикновено отпускат до 15000 лева. Докато вие учите, плащате само лихвите. Едва след като завършите, връщате цялата сума. Срокът, за който се погасява този вид кредит е около седем осем години. Този срок може да бъде удължен и до 20 години, ако ипотекирате имот.