Как да проверя къде имам кредит

Интересувате се как и къде се проверява къде имате кредит?

Всеки човек има право да провери къде има кредит в Централния Кредитен Регистър. Той представлява база данни, която съдържа кредитната история на населението. Тази електронно поддържана база данни съхранява досието на всеки човек и чрез нея различните кредитори разбират за поведението на хората като кредитополучатели. Допусналите просрочия по плащания взимат кредит по-трудно. Тези, които имат много влошена кредитна история и запор са хората, които системно не плащат дълговете си.

Какво представлява кредитната история?

Най-общо казано, това е един вид досие на кредитополучателя. Кредитната история показва всички заеми, които човек е взел и отразява динамиката на плащанията му, независимо дали е имало забавяния на плащанията. Също така в кредитната история можете да видите от къде лицето е получило заема, т.е. от коя организация или банка, както и за какви цели.
Кредитната история се генерира от ЦКР и всяка банка или финансова институция прехвърля данните за заемите в нея. По този начин кредитната история отразява пълната картина на заемите, взети от различни места. В нея фигурират както бързи и ипотечни кредити, така и заеми за автомобили или други потребителски нужди.

Защо кредитната история е толкова важна?

Лошата кредитна история може да засегне много области от живота. При влошена кредитна история ще бъде трудно да получите отново заем. Също така кредитната история се проверява не само от банките и финансовите организации. Потенциалните работодатели също разглеждат кредитната история. Особено ако поемате работа във финансите. Ако историята е съсипана, тогава може да ви бъде отказан не само заем, но и работното място.
Също така застрахователните компании и различните компании за автомобилни услуги, например споделяне на автомобили, обръщат внимание на кредитната история. Ако човек е имал проблеми с дълговете си, тогава също ще му бъде по-трудно да сключи застраховка.

Дори информация за дългове за комунални услуги и осигурителни вноски може да бъде отразена в кредитната история. Ако буквално закъснявате с плащането само месец, тогава няма от какво да се притеснявате. Но ако дългът за комунални услуги или осигуровки вече се е натрупал, тогава в кредитната история информацията за вас няма да е безупречна.