Условия за отпускане на бързи кредити

Условия и изисквания за отпускане на бърз кредит [ Наредба прозрачност ]

Когато имаме нужда от спешно бързо кредитиране, една от най-добрите и удобни възможности е да се обърнем към продуктовите гами на фирмите, предлагащи бързи онлайн кредити. Компаниите разполагат с много гъвкави и улеснени варианти за кандидатстване. През последните години някои фирми се наложиха на българския пазар като лидер в сферата на бързото кредитиране и един огромен процент – над 97% от клиентите на този вид кредити споделят, че наистина не всички фирми могат да предложат действително добри лихвени проценти.


Голямо предимство на първенците на пазара на бързи кредити е, че цялата процедура по кандидатстването за бърз кредит се случва онлайн или през мобилно приложение и няма необходимост от лично присъствие. При много от компаниите липсват такси при изпращане на заявленията за кредита.
Често трябва да се посочи лице за контакт, с което компаниите да се свържат при разглеждане на заявката. Това лице може да бъде ваш близък, колега или друго лице, приближено до вас. То не се явява поръчител по заема.

Задължителни условия

Задължително условие за изпращане на заявка за кредит е лицето, кандидатстващо за него да е навършило пълнолетие (изискване на българското законодателство).

Трябва да се предоставят данни от валидна лична карта, удостоверяваща името, ЕГН и други основни данни за лицето.

Изпраща се заявление онлайн, след като се попълни формата за кандидатстване. Другия вариант е да се свържете с компаниите по телефон, за да се информирате за конкретните условия на избрания от вас кредит или да посетите офис на фирмата.

Как става кандидатстването

Често отговорите върху заявката за кредит се получава до минути, след като сме направили запитване за финансирането.
Редовна парактика при вземането на кредит е трета страна да се яви като поръчител на кредита, което се случва при кандидатстването на потребителите.
При повечето фирми, даващи бързи онлайн кредити, се изисква гаранция , взета от някоя от търговските банки, лицензирани в България. В този случай се сключва договор между потребителя, фирмата за бърз кредит и банката – гарант. При тези условия компаниите не се наемат със задължението да намира банка и това се явява задължение на клиента.
Фирмите в сферата на онлайн кредитирането, се съобразяват в максимална степен с потребностите на своите клиенти и за това изискванията по отношение на потребителския профил са изключително съобразени с техните нужди.
Може да разгледаме примерните продукти на някои от водещите компании за бързо кредитиране и да направим следните констатации:

  • Много от тях предлагат бързи кредити за подпомагане на месечния бюджет до заплата, като се предоставя и възможност на определен брой кредити да се получи един с 0% лихва и други бонуси.
  • В другите продукти от по-общ характер има възможност за финансиране с по-големи суми, за по-дълго време, като и срокът на погасяването се разпределя във времето за по-дълги периоди. При тях също се наблюдават някои преференциални условия за всеки следващ кредит за коректните клиенти.

Месечните вноски на различните потребители се определят индивидуално, в зависимост от някои техни показатели, като кредитно минало и някои други специфични за клиента особености.
При попълване на заявленията за отпускане на кредит, кредитополучателите са задължени да предоставят на фирмата коректни данни за себе си и своето финансово състояние. Тя си запазва правото да откаже даден кредит при некоректно зададени данни.

Изисквания

Влизайки в положението на своите клиенти, фирмите обръщат внимание и на по-уязвимите от гледна точка на финансови профили групи. Много често изискванията на банките и някои други финансови институции са прекалено високи, за да могат определени групи като пенсионери, студенти и хора временно без трудови договори да успеят да получат положителни отговори за техните заявки за кредити.
Във фирмената политика на добрите компании на пазара залягат идеите за либералност по отношение на отпускането на кредит към тези групи и при индивидуалния подход от страна на кредитодателя се изграждат погасителни планове, които да бъдат удобни за клиентите, попадащи в по-неблагоприятния финансов профил.

Асоциацията АОНК се занимава със създаването и прилагането на законови и подзаконови нормативни актове, да прилага Етичния кодекс на Асоциацията и да следи за спазване от своите членове на принципите на отговорното кредитиране и на лоялната конкуренция