Рефинансиране на лоши кредити

Имате нужда от рефинансиране на лоши кредити?

В България има много банки и много фирми за кредити. Голям е броят на потребителите, които са взели кредит. Броят им непрекъснато нараства. Взимат се всякакви кредити, бързи, потребителски, ипотечни, с и без посредник, кредит без доказване на доход и с доказване на доход. Много от клиентите стигат повратна точка, когато искат да заличат старите си кредити. Това, което трябва да направят, се нарича рефинансиране.

ипотечен кредит срещу обезпечение

Точно това ще ви посъветват от банката или фирмата за кредит. Новият кредит обаче трябва да си струва, тоест да има по-добри от стария. Тук имаме предвид по-ниската лихва. Това може да спести средства в дългосрочен план. По този начин най-вероятно ще месечните вноски по кредита, което е супер новина. Има обаче една група клиенти, които трудно ще могат да рефинансират. Това са потребителите с така наречената лоша кредитна история.

Каква е връзката между рефинансиране на лоши кредити и тази лоша кредитна история? Какво да направим ако искаме да рефинансираме такъв кредит?

Нали сте наясно, че всяка финансова институция ще ви провери предварително за вашият финансов статус. По този начин тя определя до колко рисков е даден клиент. Ако в миналото сте плащали кредити на време без забавяне, то вашият шанс за нов кредит се увеличава значително. Това е връзката между рефинансиране на лоши кредити и кредитната ви история. Тя се определя от това доколко коректен сте бил в миналото, навреме ли сте погасявали месечните вноски. Ако не сте били добри платци е много вероятно да сте попаднали в черния списък на финансовата институция.

Все пак можете и да се доберете до рефинансиране, но на вас ще ви бъде предложен нов кредит лихвен процент. Това е нормално, защото банката поема по-голям риск с клиент като вас. Така кредита ще се оскъпи. Ето това е връзката между вашият кредит е статус и рефинансирането на лошия кредит. Ако обаче имате хубава история на кредитор, няма причина кредит да ви бъде отказан.