Кредит с фиксирана лихва

Кредит с фиксирана лихва за целия период

Съществуват два вида кредити по отношение на това дали лихвата да бъде фиксирана или намаляваща.

При заема с равни (анюитетни) вноски лихвите в началото са по-голям мдял от месечната вноска за сметка на погасяването на главницата и в бъдеще съотношението се изменя пропорционално. По този начин месечната вноска се запазва непроменена. В този случай в края на погасителния период, потребителите се оказва, че са платили по-висок краен размер на кредитора поради по-високия размер на лихвите. Въпреки това, с този вид кредит, те си гарантират сигурността, че през всички месеци цената на вноската е постоянна, няма риск да се промени или да поскъпне и това им осигурява спокойствие.

При вторият вид кредит, известен още като кредит на намаляваща вноска в началото на срока на изплащане вноските всеки месец са с по-голям размер, който намалява пропорционално и всеки месец се покрива една и съща сума от главницата. В този случай накрая потребителите изплащат заема с по-ниска цена, благодарение на по-ниския размер на месечните лихви. В случай, че по-големите вноски в началото не ви притесняват особено, изберете този вариант.

В повечето случаи банковите дружества нямат по-различни условия към потребители, които искат да изтеглят кредит с намаляващи вноски. Единственото нещо, което проверяват е, дали доходът ви е достатъчно висок, за да плащате началните вноски без проблеми. Добре е да знаете и че при закупуване на жилище има и други разходи.

Ипотечните заеми с намаляващи вноски са по-малко популярни и съставляват изключително малък дял от кредитния портфейл на банките. По-голямата част от хората предпочитат на заемите с равни вноски. Това произхожда от особеностите на  заемите с намаляващи вноски, при които хората плащат в началото значително по-високи суми, които са непосилни за голяма част от хората, тъй като след закупуване на нов дом потребителите имат допълнителни разходи за ремонти и мебели. Това е още един аргумент за това защо гражданите предпочитат заемите с анюитетни вноски.