Кредит срещу залог на жилище

Ипотечен кредит срещу залог на жилище

Всички млад човек желае да има свой дом. Мечтаейки да закупи нов апартамент, човек обикновено обмисля да изтегли жилищен заем, който да направи плановете му реалност. Тези кредитни продукти най-често се теглят за срок от около 20-30 г. и въз основа на това време и желанията на младите хора, те може да изпращат своите искания до банките вече и дистанционно, тъй като живеем в ерата на цифровизацията. Всяка финансова организация у нас предлага на потребителите бърз и лесен достъп по всяко време и от всяко мобилно или фиксирано устройство до своята официална уеб страница.

ипотечен кредит срещу обезпечение

Дигиталната визуализация позволява на потребителите да се информират предварително за всички условия на предлаганите от тях кредитни продукти. Когато човек кандидатства за финансова помощ, банките проучват дали размера, който е посочен в искането за кредит отговаря на кредитната способност на кредитоискателя, дали той има чисто кредитно досие и какво е трудовото му възнаграждение.

Шансът за ипотечен заем без доказване на доход срещу залог на недвижима собственост, в наши дни е реалистичен. От такъв финансов продукт обикновено се интересуват лицата с недобър кредитен рейтинг.

При тази форма на финансиране, при която недвижим имот се използва като обезпечение и върху него се учредява ипотека. Гражданите с недобро кредитно досие не са малцинство и за тях всяка банка предвижда списък от изисквания, които ако се изпълнят, може да се отпусне заем срещу залог на недвижимо имущество. Каквито и да са мотивите за недобрата кредитна история, тези лица може да се озоват в икономическо затруднение и нужда от финансова помощ.

Макар и да изглежда на пръв поглед нелогично, но при заемите, при които обезпечението е жилище, макар да се счита, че клиентът е с недобро кредитно досие, одобрението става много по-бързо. Това се дължи на факта, че не се изискват много документи. В този аспект жилищната оценка на недвижимата собственост е като цяло най-важния фактор, от който зависи дали потребителят ще бъде одобрен.

Всеки заемодател, който работи с този вид заеми разполага със свой индивидуален начин за проверка на собствеността, предложена за обезпечение. Някои банки удържат дадена такса за това, а други го извършват безплатно.

 

FAQ

> Заем срещу ипотека без доказване на доходи
> Договор за заем срещу залог
> Залог на къща
> Залог на недвижимо имущество