Кредити на седмични и месечни вноски

Бързи онлайн кредити на седмични и месечни вноски

Модерните дистанционни кредити са средство човек да вземе спешни инстантни пари в труден за него момент още в същия ден, в който изпрати своята онлайн заявка на избраната от него кредитна институция. Това е отлична възможност човек да отговори на всякакви непредвидени ситуации, в които човек може да попадне. Бързите и потребителските заеми от разстояние са за хора, които имат постоянен трудов договор и могат да отделят регулярно определените от банката или кредитната компания суми, без това да затормозява доходите на семейството им.

[Button id=”1″]

Кредити на седмични и месечни вноски

Този вид кредити се наричат бързи, защото се отпускат бързо и съответно се връщат бързо. Ако човек предпочита, може да подаде заявлението си за кредит лично в офис на кредитодателя, но ако реши може да попълни и онлайн формата на сайта на съответната банка или фирма за няколко минути, без да губи излишно време.

Човек може да получи становище в рамките на няколко минути и ако то е положително ще получи SMS или телефонно обаждане. Сумата се усвоява по избран от клиента начин – в брой, по банков път, чрез Изи Пей или на личната му банкова сметка.

Живеейки в ерата на цифровизацията, хората могат да се възползват от бързината и сигурността на информационните системи, но освен, че много по-достъпно и бързо могат да получат желаната сума, те трябва да бъдат особено внимателни със своя кредитен статус. Кредитният регистър пази досиетата за всяко просрочие в продължение на цели пет години. Ако човек има неизплатени задължения към каквито и да било институции, то той не може да се възползва от атрактивните продукти, които се развиват с големи темпове.

Експертите съветват, хората да теглят кредит само в случай на необходимост, тъй като скоростта и улеснените процедури, с които си служат кредитните фирми си имат своя цена. ГПР при тях е доста по-висока отколкото при банките поради по-големия риск и това, че не се застраховат с толкова много гаранции като обезпечение, попечители, гаранти или запис на заповед. Поради тази причина, санкциите при просрочие при тях са много по-високи.

Сумите, които могат да бъдат изтеглени с кредит на равни месечни вноски са в размер от 100 до 3000 лв. Погасителният период обикновено се определя от изтеглената сума, но най-често е между 3 и 12 месеца, като е обвързан с датата, на която кредитополучателя взима заплата.

[Button id=”2″]