Как мога да проверя кредитната си история?

 Как да проверите кредитните си задължения?

Осъществяването на проверка в ЦКР има за цел да останови дали имате кредитна задлъжнялост или сте с чиста кредитна история. С такава проверка ще стане ясно дали сте включени в националната информационна система от данни. Редът изисква да да входите заявление „Искане за справка за кредитна задлъжнялост“. То се попълва от вас и се подава лично или от упълномощено лице с нотариално заверен документ, че сте го натоварили да извърши справката вместо вас. Ако сте полчили банков кредит, справката може да се вземе и от банковото дружество, което ви е го е отпуснала.

Проверка за кредитна история

Как мога да проверя кредитната си история?

БНБ също може да нареди да ви се извади тази справка за кредитен статус от ЦКР. За да се направи тази справка вие имате нужда от нормативно основание да искате да ви се издаде този документ.

Физическите и юридически лица у нас се нуждят от писмено искане, с което претендират да им се направи проверката от БНБ.

Ако имате писмен документ, с който да покажете пред каква институция ще представите документа, съответната институция ще ви го издаде. Така ще стане ясно дали имате кредитна задлъжнялост, към кой кредитор, организации за криптовалути и др., тъй като това са данни, които се приемат за квалифицинана информация.